Flora obale i akvatorija Novog Vinodolskog

Flora je naziv za sve biljne vrste nekog područja ili Zemlje u cjelini. Najpoznatiji predstavnici flore Sjevernog Jadrana zasigurno su alge.

Flora obale i akvatorija Novog Vinodolskog

Invazija tropskih vrsta poprima sve veće razmjere u Jadranu. U ovom je trenutku zabilježeno prisustvo tri vrste zelenih tropskih alga na više različitih lokacija u hrvatskom dijelu Jadrana. Za sve je ove vrste karakteristično da su vrlo agresivne, prekrivaju sve vrste podloga, te na taj način guše i eliminiraju autohtone vrste alga, kao i sesilnih životinja.

Flora je naziv za sve biljne vrste nekog područja ili Zemlje u cjelini. Najpoznatiji predstavnici flore Sjevernog Jadrana zasigurno su alge koje žive od dubina, na kojima još dobivaju dovoljno svjetlosti za fotosintezu, pa sve o kopna – odnosno do supralotiralnog pojasa. Najprilogađenije vrste većinom mogu uspijevati do dubine od otprilike dvije stotine metara jer svjetlost koja dopire više nije dovoljna za fotosintezu, pa ni razvoj algi više nije moguć. S dubinom se broj biljnih vrsta smanjuje, a životinjskih povećava.

Alge se razlikuju po osnovnoj boji koja je svojstvena za pojedinu skupinu (Turk, 2011.). Glavni razredi alga su: zelene, smeđe i crvene alge.

Sjemenjače su biljke s razvijenim biljnim tkivima.

Morske trave su jedine biljke koje su se prilagodile životu u moru. Morske su trave zeljaste trajnice koje žive te rijetko i neugledno cvjetaju ispod površine mora (Turk, 2011.). Za podlogu su pričvršćene pomoću jakog korijena.

U novljanskom akvatoriju nalazimo autohtone vrste – Chritmum maritimum – motar, Tamaix ssp. – tamaris i Limonium cancellatum – rešetkasta mrižica, koje su prisutne na samoj lokaciji edukativne staze, ali i cijele obale. U mediolitorlu, to jest pojasu plime i oseke, nalazimo i nedemsku smeđu algu Jadranski bračić (Fucus virsoides) – jednog od najvažnijih indikatora čistoće more.